ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวแปลงนาส่วนพระองค์ 904 เขตพระราชอุทยานพระที่นั่งอัมพรสถาน ประจำปี 2563

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวแปลงนาส่วนพระองค์ 904 เขตพระราชอุทยานพระที่นั่งอัมพรสถาน ประจำปี 2563

241

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 พล.อ.ต.ศิริพัฒน์ สุขเจริญ รองราชเลขาในพระองค์ 904 ผู้แทนฯ พร้อมด้วย นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และนายนาวี ศรีชัย นวก.ร่วมเกี่ยวข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในแปลงนาข้าวส่วนพระองค์ 904 เขตพระราชอุทยานพระที่นั่งอัมพรสถาน ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์