ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวแปลงนาข้าวพระราชทานวังทวีวัฒนา ประจำปี 2563

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวแปลงนาข้าวพระราชทานวังทวีวัฒนา ประจำปี 2563

241

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563  พ.อ.เพื่อชาติ อุไรเลิศ นายทหารเวรร้อยฝึกประจำวัน รร.ทม.รอ.วังทวีวัฒนา  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี  พร้อมด้วย นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ  ศวข.ปทุมธานี และคณะ  ลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาข้าวพระราชทานวังทวีวัฒนา ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมกับกองร้อยกิจการวังพิเศษ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ทำการตกกล้าข้าวพันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย62) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ปักดำวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และมีกำหนดเก็บเกี่ยววันที่ 6 ธันวาคม 2563 เมื่อข้าวมีอายุ 110 วัน