ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา การเตรียมความพร้อมทักษะชาวนาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

  

t640

ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา การเตรียมความพร้อมทักษะชาวนาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

241

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00  น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมทักษะชาวนาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมี นางสุรภี กีรติยะอังกูร ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงานสัมมนา และ รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ กล่าวแนะนำโครงการฯ