ผอ.ศวข.ปราจีนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจนาพันธุ์ศวข.ปทุมธานี

  

t640

ผอ.ศวข.ปราจีนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจนาพันธุ์ศวข.ปทุมธานี

241

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายโอภาส วรวาท ผอ.ศวข.ปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  การตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2563 ของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมตัวแทนกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และภาคตะวันตก มี   นายอดุลย์ กฤษวะดี นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และนายสำเริง สกุลสม จพง.เกษตรชำนาญงาน และคณะตัวแทนจากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศวข.ปราจีนบุรี  ศวข.ราชบุรี  ศวข.พระนครศรีอยุธยา  ศวข.คลองหลวง และ ศวข.ฉะเชิงเทรา  ร่วมประชุมและตรวจนาพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี