ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และคณะ มาศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าว

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และคณะ มาศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าว

241

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม  ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางกุลชนา ดาร์เวล นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ นายพีรพล ม่วงงาม นวก.เกษตรชำนาญการ และ น.ส.จิตรา สุวรรณ์ นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิชัยพัฒนา นายประวิทย์ บุญมี ผอ.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย