ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร ม.รังสิต

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร ม.รังสิต

241

วันพุธที่ 18  พฤศจิกายน 2563  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมาย น.ส.สุภาพร จันทร์บัวทอง นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ  ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการผสมพันธุ์ข้าวแก่นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 34 คน มาทัศนศึกษาดูงานการปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสม ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี