ศวข.ปทุมธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

241

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 น. น.ส.ศรินทร์ อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี