ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพข้าวกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพข้าวกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

241

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองวิจัยและพัฒนาข้าว นางนิตยา รื่นสุข ผชช.ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว และคณะนักวิชาการ จาก สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ศวข.ฉะเชิงเทรา  ศวข.ปราจีนบุรี   ศวข.ร้อยเอ็ด และศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพข้าวในระดับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี