ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้าว กข43 ในระดับกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งออก

  

t640

ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้าว กข43 ในระดับกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งออก

241

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี น.ส.ธารารัตน์ มณีน่วม นวก.เกษตรปฏิบัติการ และ น.ส.กนกอร วุฒิวงศ์ นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ประชุมร่วมกับเกษตรกรเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฤดูนาปี 2563/64 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าว กข 43 ในระดับกลุ่มเกษตรกรเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี