ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี

 

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี

241

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.30 นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิต การตลาดข้าว จังหวัดปทุมธานี