ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าว ติดตามความก้าวหน้าการประกวดพันธุ์ข้าว และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในสถานการณ์การระบาดโควิด 19

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าว ติดตามความก้าวหน้าการประกวดพันธุ์ข้าว และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในสถานการณ์การระบาดโควิด 19

241

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการ ต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการประกวดพันธุ์ข้าว และเป็นประธานให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณกลายเป็นศูนย์ (0) ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการข้าว จึงขอให้นักวิชาการผู้เกี่ยวข้องเร่งปรับแผนหรือปรับรูปแบบการดำเนินงาน และให้ขยันออกพื้นที่ เพื่อกระตุ้นยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เพิ่มขึ้น