ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำบุคลากรศูนย์ฯปลูกต้นไม้ประจำปี 2563 จำนวน 190 ต้น

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำบุคลากรศูนย์ฯปลูกต้นไม้ประจำปี 2563 จำนวน 190 ต้น

241

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำคณะข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมปลูกกล้าไม้ จำนวน 190 ต้น อาทิ ต้นขี้เหล็ก ต้นยอ ต้นมะขวิด ต้นพยุง ต้นสัก ต้นมะฮอกกานี ต้นประดู่ ต้นมะรุม และต้นขนุน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้และขยายผลการฟื้นฟูป่าทั่วประเทศให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืนสานสู่ 100 ล้านต้น ภายในปี 2565 นี้ ณ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี