ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับกำลังพลโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองร้อยกิจการวังพิเศษ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เกี่ยวข้าวในแปลงนาข้าวพระราชทานฯ

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับกำลังพลโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองร้อยกิจการวังพิเศษ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เกี่ยวข้าวในแปลงนาข้าวพระราชทานฯ

241

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวขปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ศวข.ปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสำราญ อินแถลง นวก.ชนก.พิเศษ ศวข.ปทุมธานี ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวข.ราชบุรี โดยมี นายไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ นวก.ชนก.พิเศษ ศวข.ราชบุรี และคณะข้าราชการ และลูกจ้าง ศวข.ราชบุรี คอยให้การต้อนรับ