ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ คลอง 14 ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ คลอง 14 ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

241

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางนิตยา รื่นสุข ผชช.ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อชมการสาธิตการหยอดข้าวงอกด้วยเครื่องหยอดข้าวที่แตกต่างกัน 2 ชนิด และชมการหว่านข้าวงอกแบบดั้งเดิม ณ แปลงนาเกษตรกร คลอง 14 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี