ศวข.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมแปลงผลผลิตพืชหลังนา รร.จปร.

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมแปลงผลผลิตพืชหลังนา รร.จปร.

241

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายชวลิต หาญดี จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี เดินทางตรวจเยี่ยมแปลงปลูกพืชหลังนาบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และร่วมเก็บผลผลิตข้าวโพดหวาน มอบให้ตัวแทน รร.นายร้อยฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์มูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี เพื่อปรุงอาหารให้เด็กในสถานสงเคราะห์รับประทาน