ผอ.ศวข.ปท.คนใหม่และร่วมปรึกษาหารือเรื่องการจัดเก็บขยะบริเวณบ้านพัก

 

t640

ผอ.ศวข.ปท.คนใหม่และร่วมปรึกษาหารือเรื่องการจัดเก็บขยะบริเวณบ้านพัก

241

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางประนอม มงคลบรรจง นวก.ชนพศวข.ปทุมธานี และคณะ เดินทางเข้าพบ นายกเทศมนตรีตำบลรังสิต เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวข.ปท.คนใหม่และร่วมปรึกษาหารือเรื่องการจัดเก็บขยะบริเวณบ้านพัก และการตัดแต่งกิ่งต้นไม้์ที่รุกล้ำบริเวณสายไฟ เพื่อป้องกันอันตรายโดยมี รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมชาย ค้าธัญเจริญ เป็นผู้รับมอบกระเช้าสิ่งของที่ระลึก ณ ห้องรองนายกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี๋