ศวข.ปทุมธานี ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

241

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี นางนิตยา รื่นสุข ผชช.ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมด้วย น.ส.สุภาพร จันทร์บัวทอง นวก.ชนก.พิเศษ ศวข.ปทุมธานี และคณะตัวแทนจาก บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาวิธีการปลูกข้าวให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของการทำงานรูปแบบเดิม   โดยนำสิ่งประดิษฐ์ หรือ โดรน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในที่สูง มาใช้ด้านการเกษตร สำหรับตรวจสอบ ถ่ายภาพทางอากาศ และสามารถใช้บินสำรวจพื้นที่เกษตรกรรม ช่วยวิเคราะห์พืชผลเพื่อเพิ่มผลผลิต และสร้างข้อได้เปรียบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มความแม่นยำ ความคล่องตัว สามารถประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์และตัดสินใจเองได้