ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะ ร่วมปักดำข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายในศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา เขตบางเขน

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะ ร่วมปักดำข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายในศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา เขตบางเขน

241

       วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี นางวาสนา อินแถลง นวก.ชำนาญการ  พร้อมคณะนายทหารจากกรมทหารมหาดเล็กที่ 11 ร่วมปักดำข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายในแปลงนาสาธิตศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ