ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการและลูกจ้าง ศวข.ปทุมธานีร่วมแสดงความยินดีกับ นายสำราญ อินแถลง ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวข.ราชบุรี คนใหม่

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการและลูกจ้าง ศวข.ปทุมธานีร่วมแสดงความยินดีกับ นายสำราญ อินแถลง ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวข.ราชบุรี คนใหม่

241

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวขปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ศวข.ปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสำราญ อินแถลง นวก.ชนก.พิเศษ ศวข.ปทุมธานี ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวข.ราชบุรี โดยมี นายไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ นวก.ชนก.พิเศษ ศวข.ราชบุรี และคณะข้าราชการ และลูกจ้าง ศวข.ราชบุรี คอยให้การต้อนรับ