ศวข.ปทุมธานี ปรึกษาหารือมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ปรึกษาหารือมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

241

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมข้าราชการ ปรึกษาหารือมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้กระทบกับงาน พอสรุปได้ ดังนี้

1) งานที่สามารถปฏิบัติได้ที่บ้านพักให้ดำเนินการเสนอแผนการปฏิบัติงาน พร้อมผลการปฏิบัติให้ทราบ ส่วนงานที่ต้องปฏิบัติที่ศูนย์ฯ ให้ดำเนินการตามปกติ ส่วนบุคคลที่ป่วยให้หยุดโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา

2) เพิ่มมาตรการป้องกันมากขึ้น   โดยมอบหมายให้ห้องปฏิบัติการเร่งทำสเปรย์แอลกอฮอล์เพิ่ม

3) ธุรการดำเนินการหาซื้อแอลกอฮอล์มาเพิ่มเติมและประชาสัมพันธ์ห้ามบุคคลภายนอก เช่น
จนท.ส่งสินค้าขึ้นอาคาร และจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อมาทำความสะอาดพื้นและผนัง

4) ติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลธัญบุรีมาฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อตามอาคารที่มีผู้มาติดต่อ