ศวข.ปทุมธานีให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลาง

 

t640

ศวข.ปทุมธานีให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลาง

241

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤๅไชยคาม ผอ.ศวข.ปท.ได้มอบหมายให้ นาย วารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตร ชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลาง ให้เกษตรกร ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทางกาเกษตร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการสมาชิกสภา หมู่ที่ 13 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับฟัง จำนวน 50 คน