ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1

241

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา ผู้ช่วยนักวิจัย และคณะ ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนคูบางหลวง เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 ให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนคูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี