ศวข.ปทุมธานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2563

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2563

241

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563  เวลา 8.30 น. นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ภายใต้การจัดงาน Field Day โดย นายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 10 ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ