ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดเวทีสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์ข้าวชุมชนบึงสมบูรณ์

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดเวทีสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์ข้าวชุมชนบึงสมบูรณ์

241

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา ผู้ช่วยนักวิจัย และคณะ ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปีงบประมาณ 2563 โดยมี  นายสมศักดิ์ เพ็ชรัตน์  ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบึงสมบูรณ์ พร้อมเกษตรกรเข้าร่วมเวทีเสวนา ประมาณ 50 ราย  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบึงสมบูรณ์  ม.2  ต.บึงกาสาม  อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี