ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เดินทางมาพบปะ สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เดินทางมาพบปะ สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

241

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563   นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว พร้อมด้วยนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ตัวแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะนักวิชาการ คอยให้การต้อนรับ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล  เลขานุการคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย เดินทางมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว การส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิตข้าวของประเทศไทย และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี