ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดเวทีสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์ข้าวชุมชน คลอง 13 ปทุมธานี

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดเวทีสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์ข้าวชุมชน คลอง 13 ปทุมธานี

241

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา ผู้ช่วยนักวิจัย และคณะ ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนคลอง 13 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ชุมชน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงาน การกำหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผน การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย