ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2563

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2563

241

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ศวข.ปทุมธานี นีนางนิตยา รื่นสุข นวก.ชำนาญการพิเศษ นางประนอม มงคลบรรจง นวก.ชำนาญการพิเศษ และนางวาสนา  อินแถลง นวก.ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง.จ.ตรัง