อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานภายในศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา

 

t640

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานภายในศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา

241

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานของกรมการข้าว ภายในศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับ นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว  นายโอวาท ยิ่งลาภ  ผอ.กองประสานงานโครงการพระราชดำริ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี  นางวเรนยา สิงคนิภา นวก.ชำนาญการพิเศษ  กองเมล็ดพันธุ์ข้าว รักษาการในตำแหน่ง ผชช. และบุคคลผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม กรมการข้าว