ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ

241

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี  พร้อมด้วย นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ  ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทราปราการ