ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสมุทรปราการ

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสมุทรปราการ

241

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา ผช.นวก. และน.ส.ณิชญา ม่วงเสน ผช.ประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการธาตุอาหารเชิงบูรณาการในการปลูกข้าวนาหว่านน้ำตมของหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 จังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ