ศวข.ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรม “Big Cleaning Day’s พัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีชีวิตชีวาเนื่องจากสภาวะอากาศแห้งแล้ง

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรม “Big Cleaning Day’s พัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีชีวิตชีวาเนื่องจากสภาวะอากาศแห้งแล้ง

241

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม  ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ศวข.ปทุมธานี ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กลับฟื้นมีชีวิตชีวา ด้วยการตัดแต่งกิ่งใบฝรั่ง ใบกล้วย และปลูกพืชใช้น้ำน้อย ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด ผักสวนครัว และทำนาปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ(เปียกสลับแห้ง) ณ โครงการระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่นาดินเปรี้ยว ตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฏีใหม่”  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี