ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง และตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคตะวันออก ประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการข้าวฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง และตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคตะวันออก ประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการข้าวฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

241

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นายโอภาส วรวาท ผอ.ศวข.ปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง และตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี นายพิสิฐ พรหมนารท ผอ.ศวข.พระนครศรีอยุธยา นางวรรณพรรณ จันลาภา ผอ.ศวข.ฉะเชิงเทรา และ นวก.จากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง และตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุม