ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดสุทธาวาส

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดสุทธาวาส

241

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องข้าวในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อเยี่ยมเยียนและให้บริการประชาชน ณ วัดสุทธาวาส ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี