ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่โครงการศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 เขตบางเขน

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่โครงการศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 เขตบางเขน

241

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี  พร้อมด้วย  นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ  และ  นายนาวี ศรีชัย นวก.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ฝึกพระราชา โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร