ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

241

วันที่ 22-24 มกราคม 2563  นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว จัดสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา  มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “1 ศูนย์ 100 ตัน สร้างฝันให้เป็นจริงโดยมี นายทรรศนะ ลาภรวย  ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย  มีนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา ที่ปรึกษาด้านวิชาการเมล็ดพันธุ์ข้าว สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว นายอัษฏางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ร่วมเสวนา วันสุดท้าย (วันศุกร์ที่ 24 มกราคม) คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจาก นายประภัตร โพธสุธน  รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาบรรยายพิเศษและมอบนโยบายให้กับบุคลากร กรมการข้าว โดยมี น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมรับฟัง  ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก