ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

241

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องข้าวในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานภาคี ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานีจ.ปทุมธานี