ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดปทุมธานี

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดปทุมธานี

241

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องข้าวในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลอง 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี