ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับ Prof. Mike Wood ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับ Prof. Mike Wood ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

241

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวกนกอร เยาว์ดำ นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ Prof. Mike Wood  ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยารังสีและด้านยุทธศาสตร์การสื่อสารกับประชาชนด้านรังสี จาก IAEA ที่เข้าร่วมประชุม Expert Mission to Enbance Capabilities on Radionuclide Transfer for Decision Making during Nuclear and Radiological Emergencies พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี