ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาพระราชทานวังทวีวัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำนาปรัง ปี 2563

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาพระราชทานวังทวีวัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำนาปรัง ปี 2563

241

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางวาสนา อินแถลง นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และนายนาวี ศรีชัย นวก.เกษตร ลงพื้นที่สำรวจแปลงนาข้าวพระราชทาน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำนา ฤดูนาปรัง ปี 2563 ซึ่งขณะนี้ต้นปอเทืองที่หว่านเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างการเจริญเติบโต และจะไถกลบให้เป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน ในวันที่ 28 มกราคม 2563 จากนั้นจะทำการดำนาปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ต่อไป