ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

241

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  เวลา 9.00 น. นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ สถานีโทรทัศไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยนำความรู้เรื่องข้าวไปเผยแพร่และเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า เพื่อความสนุกสนาน เสริมสร้างการเรียนรู้ ปลูกฝังให้รู้คุณค่าของการบริโภคข้าว และสาธิตการปลูกข้าวด้วยวิธีปัก