ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี คนใหม่

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี คนใหม่

241

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.กระบี่ ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ศวข.ปทุมธานี คนใหม่ โดยมีนางประนอม มงคลบรรจง นวก.ชำนาญการพิเศษ และนางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี และนำไปสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่บริเวณศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีการพบปะพูดคุยรับทราบข้อมูลและปัญหาเบื้องต้น โดยมี นางนิตยา รื่นสุข นวก.ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นำในการให้ข้อมูล   ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี