ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

241

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. น.ส.จิตรา สุวรรณ์ นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายพีรพล ม่วงงาม นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ข้าวในศูนย์ปฏิบัติและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี