ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดนิทรรศการและให้บริการความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้สนใจ จังหวัดสมุทรปราการ

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดนิทรรศการและให้บริการความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้สนใจ จังหวัดสมุทรปราการ

241

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางอรทัย เทพยศิริกมล นวก. และนายนาวี ศรีชัย นวก. ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจเยี่ยมชมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ