ศวข.ปทุมธานี และ ศวข.อุบลราชธานี เข้าพบอธิบดีกรมการข้าว เพื่อรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904

 

t640

ศวข.ปทุมธานี และ ศวข.อุบลราชธานี เข้าพบอธิบดีกรมการข้าว เพื่อรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904

241

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารกรมการข้าว รับฟังการรายงานผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 4/62 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยกรมการข้าวส่ง นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี และ นายอนุชาติ คชสถิตย์ นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.อุบลราชธานี เป็นตัวแทนกรมการข้าว เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว