ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563

241

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อม คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 และทำกิจกรรมสันทนาการเล่นกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในหน่วยงาน ณ บริเวณลานอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี