ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและครบรอบ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและครบรอบ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

241

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการ ศวข.ปทุมธานี ผอ.ศวข. กรมการข้าว ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและครบรอบ 100 ปี ศวข.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพิสิฐ พรหมนารท ผอ.ศวข.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ศวข.พระนครศรีอยุธยา คอยให้การต้อนรับ น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ โดยมี นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวต้อนรับท่านประธาน ผู้ร่วมงาน นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น ที่ปรึกษาอธิบดีฯ นายสมัคร ยิ่งยง อดีต ผอ.ศวข. ผอ.ศวข.ต่างๆ เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ศวข.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา