ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมพิธี "เปิดบ้านวันดินโลก ปี 2562" และพิธี "เปิดการอบรมหมอดินอาสา"

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมพิธี "เปิดบ้านวันดินโลก ปี 2562" และพิธี "เปิดการอบรมหมอดินอาสา"

241

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นาย วารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตร ชำนาญงาน พร้อมทีมงาน ออกตรวจ ติดตาม และให้คำ แนะนำแก่สถานที่จำหน่าย ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร(ร้านรวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว) ใน อ.คลองหลวง อ.ลำลูกกา อ.ธัญบุรี อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ตามโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร (ในส่วนร้านจำหน่ายและร้านรวบรวม)ในเขตรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี