ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมเวทีเสวนา "ข้าวใหม่ ข้าวพื้นถิ่น ในมิติสุนทรียรส"

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมเวทีเสวนา "ข้าวใหม่ ข้าวพื้นถิ่น ในมิติสุนทรียรส"

241

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบจากนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว ให้เข้าร่วมเวทีเสวนา "ข้าวใหม่ ข้าวพื้นถิ่น ในมิติสุนทรียรส" ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ตึกประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย