ศวข.ปทุมธานี มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ)

 

t640

ศวข.ปทุมธานี มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ)

241

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข. ปทุมธานี
พร้อมด้วย น.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา นวก. และ น.ส.ณิชญา ม่วงเสน ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
ศวข. ปทุมธานี เดินทางไปมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ)
ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ ต.หนองสามวัง
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี