ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

241

วันพุธที่  4 ธันวาคม  2562 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 11 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ในการนี้นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงาน